Prohlášení GDPR

 

1. Prohlášení o zpracování osobních údajů - GDPR

Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a rady evropské unie (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Hydroplast s.r.o., právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsána v obchodním rejstříku, na základě obecného nařízení je správcem a zároveň i zpracovatelem osobních údajů zákazníků e-shopu http://www.hydroplast.cz. Klademe důraz na ochranu osobních údajů, přičemž naší snahou je zamezení neoprávněnému přístupu k archivovaným osobním údajům a jejich možného zneužití. Níže uvedený text poskytuje informaci, jak je se sdílenými osobními údaji zákazníků e-shopu Hydroplast nakládáno a k čemu jsou tyto údaje využity. Z důvodu měření a analýzy návštěvnosti webových stránek a e-shopu, dále zajištění jejich funkčnosti využíváme soubory cookies.

2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou subjektem údajů – zákazníkem poskytnuty dobrovolně při registraci a nákupu, e-mailem, telefonicky, prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, atd.

a) Adresné a identifikační pro nezaměnitelnou identifikaci subjektu:

→ Jméno a příjmení, případně název firmy

→ Telefonní a emailový kontakt

→ Kontaktní, dodací a fakturační adresa (pokud jsou odlišné)

→  IČ, DIČ

b) Popisné údaje:

→ Bankovní spojení v případě úhrady převodem

→ IP adresa zařízení, z něhož byla objednávka správci údajů zaslána

c) Ostatní údaje:

→ Údaje o zakoupených produktech

→ Údaje o reklamaci

→ Údaje uvedené v komunikaci formou sms / MMS / fota

→ Údaje o místě dodání poskytnuté subjektem při řešení dodávky objednaného produktu

3. Účel zpracování osobních údajů

→ Údaje o zakoupených produktech

→ Údaje o reklamaci

→ Údaje uvedené v komunikaci formou sms / MMS / fota

→ Údaje o místě dodání poskytnuté subjektem při řešení dodávky objednaného produktu

→ Jednáním o smluvním vztahu (zpracování nabídek na základě poptávky subjektu údajů)

→ Ochrana práv správce, příjemce anebo jiných dotčených osob

→ Možnost podání informace o stavu objednávky

→ Podání informace o termínu dodání objednávky

→ Zaslání obchodních sdělení -newsletter, informace o slevách apod.

→ Oblast přímého marketingu

→ Zaslání obchodních sdělení -newsletter, informace o slevách apod.

→ Oblast přímého marketingu

→ Zaslání dotazníku spokojenosti (při objednání prostřednictvím webového srovnávače Heuréka)

→ Zaslání dotazníku partnerské společnosti Hydroplast při řešení písemné žádosti Subjektu údajů v otázce posouzení možnosti získání dotace z dotačního fondu „Dešťovka“

c) Ostatní údaje:

→ Zpracovatel

→ Úřady veřejné správy

→ Státní a jiné orgány v rámci splnění zákonných povinností Správce danými příslušnými právními předpisy

Výrobce Hydroplast s.r.o. nikdy nepředává poskytnuté osobní údaje třetím stranám. Vyjimkou je, na základě písemné žádosti subjektu osobních údajů, poskytnutí osobních údajů partnerské společnosti, která zajišťuje zpracování nabídky za účelem získání dotace z dotačního programu "Dešťovka".

4. způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, příp. zpracovatel s využitím odpovídající výpočetní techniky.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou archivovány z důvodu zajištění práv a povinností plynoucích ze závazků a povinností daných právními předpisy po nezbytně nutnou dobu, tj.:

→ U registrace, nákupu s registrací / bez registrace, zaslané cenové nabídky anebo písemného dotazu po dobu 3 let

→ U dokladů podléhajícím splnění zákonných požadavků (převážně účetní doklady, daňové doklady apod.) po dobu stanovenou příslušným zákonem Po uplynutí těchto lhůt budou osobní údaje Subjektů skartovány / smazány, pokud nedojde k prodloužení doby jejich archivace (např. další objednávka).

6. Práva subjektu

V souladu s článkem 12. GDRP je správce povinnen zodpovědět subjektu údajů dotazy týkající se:

→ Účelu a způsobu nakládání s poskytnutými osobními údaji

→ Kategorií dotčených osobních údajů

→ Kategoriím příjemců, kterým budou osobní údaje poskytnuty

→ Době archivace osobních údajů

→ Zdrojích osobních údajů

7. Práva subjektu údajů

Každý subjekt, který se domnívá, že došlo ke zpracování osobních údajů správcem neoprávněně, tj. v rozporu s ochranou osobních údajů subjektu osobním životě anebo v rozporu se zákonem, má právo požádat správce o:

→ Vysvětlení

→ Odtranění vzniklého stavu, opravu, přípdně doplnění informací, pokud je žádost subjektu osobních údajů oprávněná

→ Odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich výmaz z databáze správce

→ Výmaz osobních údajů

→ Právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci

→ Obrátit se s dotazem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů

Prohlášení o GDPR je veřejně přístupné na stránce správce.