Odlučovač tuků

Co to je a k čemu slouží odlučovač tuků?

Odlučovač tuků neboli lapák tuků je vodotěsná plastová nádrž se soustavou norných stěn a přepážek. Uvnitř odlučovače je prostor – tukový žlab, který slouží k ukládání přebytečného tuku. Přitékající zanesená voda odlučovače s obsahem tuků a mastnot se mírně ochladí o první soustavu norné stěny, vyplave na povrch, kde ztuhne, a zůstane tak tukový škraloup, který je zablokován mezi dvěma soustavami norných stěn. Těžší části se usazují na dně mezi přepážkami. Předčištěná voda protéká pod nornou stěnou do kanalizace. Na odlučovač tuků může být přivedena pouze voda znečištěna rostlinnými nebo živočišnými tuky, která není zředěna splaškovými nebo dešťovými vodami. Tato voda nesmí být v žádném případě znečištěna minerálními oleji. Vhodně zvolenou velikostí a dodržováním zásad vedení provozu lze na výstupu z lapáku tuků dosáhnout zbytkové koncentrace tukového extraktu do 25 mg/l.

Z čeho se skládá odlučovač tuků?

Oblast použití

RESTAURACE, HOTELY, JÍDELNY

ZPRACOVÁNÍ ROSTLINNÉHO OLEJE

MAOKOMBINÁTY, JATKA

KONZERVÁRNY

VÝROBNY FRITOVANÝCH VÝROBKŮ

FAST FOOD

Jak provozovat a obsluhovat odlučovač tuků?

Před spuštěním do provozu se odlučovač naplní vodou minimálně do úrovně dolního okraje poslední norné stěny. Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozní řád. Výrobce doporučuje pro zkušební provoz v běžných podmínkách kontrolu a shrabování tuku alespoň 1x za měsíc, čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1x za 3 měsíce (vyčerpává se fekálním vozem).

Jak správně uložit odlučovač tuků?

Odlučovač tuků se usazuje do vykopané jámy na podkladní betonovou desku ve vodorovné poloze. Po připojení na kanalizaci se provede zasypání odlučovače zásypovou zeminou, nebo se obetonuje, a to za stálého napouštění odlučovače vodou. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí odlučovače stanoví projektant dle konkrétních geologických a hydrogeologických podmínek.

Jak vybrat odlučovač tuku

Velikost (objem) lápaku tuku vyberete snadno dle tabulky. Aktuálně máme v nabídce pouze samonosné odlučovače tuků avšak na zakázku je možné vyrobit i dvouplášťové či k obetonování  pro více informací jak vybrat nádrž dle podloží klikněte ZDE). Výkon a účinnost lapáku závisí také na mnoha dalších faktorech:

  • ✔ Množství protékající odpadní vody
  • ✔ Teplotě vody
  • ✔ Druhu znečištění
  • ✔ Použitém čistícím prostředku
  • ✔ Koncentraci znečištění
  • ✔ Záruka 5 let
Vybrat odlučovač

S jakýmkoliv dotazem se nás nebojte kontaktovat

Kontaktujte nás