Dotace až 105 000 Kč na retenční nádrže 

Našim zákazníkům nabízíme kalkulaci dotace ZDARMA

Našim zákazníkům nabízíme zdarma kalkulaci výše dotace ve výši až 105 000 Kč na retenční nádrž, díky dotačnímu programu nazvanému Dešťovka. Která má za cíl motivovat vlastníky rodinných nebo bytových domů k využívání srážkové vody k zalévání, splachování WC atd.

Kontaktujte nás

Dotace na

Retenční nádrže

Kalkulace ZDARMA zprostředkováváme na

AKUMULACE SRÁŽKOVÉ VODY PRO SPLACHOVÁNÍ WC A ZÁLIVKU ZAHRADY 

dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů pro stávající domy v celé ČR aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

AKUMULACE SRÁŽKOVÉ VODPRO ZÁLIVKU ZAHRADY

dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů pro stávající domy i novostavby v celé ČR aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

VYUŽITÍ PŘEČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY S MOŽNÝM VYUŽITÍM SRÁŽKOVÉ VODY 

Dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů pro stávající domy i novostavby v celé ČR aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

MÁTE ZÁJEM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DOTACE NEBO DALŠÍ OTÁZKY?

 KONTAKTUJTE NÁS