Jímka nebo septik?

Každý vlastník nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zajistit jejich nezávadnou likvidaci. V místech, kde se nelze připojit na veřejnou kanalizaci ukončenou obecní nebo městskou čistírnou odpadních vod, můžeme použít některé z následujících řešení:

KDY ZVOLIT JÍMKU?

V případech, kdy odpadní vody nelze odvádět do veřejné kanalizace ukončené čističkou odpadních vod nebo v případech, kdy přečištěné odpadní vody nelze vypouštět do veřejné kanalizace volíme jímku.

ZOBRAZIT PRODUKTY

KDY ZVOLIT SEPTIK?

V případě, že přečištěné odpadní vody můžeme vypouštět do vodního toku, vsakovat přes vsakovací studnu nebo vsakovací drén či vypouštět do veřejné jednotné kanalizace volíme septik.

ZOBRAZIT PRODUKTY

NEVÍTE SI S VÝBĚREM RADY?

 KONTAKTUJTE NÁS