Nádrže na vodu do země

Jak vybrat vhodnou nádrž na vodu, tak aby splnila účel? Pokud chcete mít jasno o typech nádrží do země a jejich funkcích a která je ideální pro vaše využití, v tomto článku Vám pomůže vybrat ideální řešení. Pro začátek rozdělme nádrže podle typu vody:

Nádrže na odpadní vodu

JÍMKY

Vhodné pro nemovitosti bez možnosti napojení na kanalizaci.

JÍMKY

 SEPTIKY

Vhodné pro nemovitosti s možností napojení na kanalizaci.

SEPTIKY

ODLUČOVAČE TUKŮ

Pro separaci olejů a tuků z jídelen, vývařoven, masokombinátů atd..

ODLUČOVAČE TUKŮ

Nádrže na dešťovou a pitnou vodu

RETENČNÍ NÁDRŽE

Pro zachytávání a uchování dešťové vody s možností dalšího využití.

RETENČNÍ NÁDRŽE

 NÁDRŽE NA PITNOU VODU

Pro uchovávání pitné vody a dalších potravinářských tekutin.

NÁDRŽE NA PITNOU VODU

VSAKOVACÍ JÍMKY

Pro vsakování vyčištěné odpadní vody nebo vody dešťové z pozemku.

VSAKOVACÍ JÍMKY

Jaký typ nádrží zvolit?

SAMONOSNÝ

Vhodná tam, kde se půda neskládá ze spodních vod ani jílu. Mají nízkou hmotnost.

DVOUPLÁŠŤOVÝ

Vhodná do míst s výskytem jílovité půdy a spodních vod. Je nutné je zabetonovat do základní desky.

K OBETONOVÁNÍ

Vhodné do míst s výskytem jílovité půdy bez spodních vod, do míst blízko silnic a cest.

Typy nádrží se vyrábí širokém spektru velikostí, jakou velikost zvolit zjistíte lehkým výpočtem. Pro výpočet klikněte zde.

CO TO JE JÍMKA?

Odpadní jímku možná znáte pod názvem žumpa. Funkcí této bezodtokové nádrže je shromažďovat odpadní a užitkovou vodu. Plastové jímky se využívají tam, kde není možnost připojení se k veřejné kanalizaci, např. k chalupám, chatám a rodinným domům. Kvůli chybějícímu odtoku, je potřeba jejich pravidelné vyprazdňování, cena jednoho vyvezení se pak pohybuje v rozmezí 1500 - 3500 Kč, frekvence vývozů záleží na velikosti objemu, čím větší objem, tím méně vývozů je potřeba.

Výhody:

 • nízká pořizovací cena
 • není nutno provést rozbor odpadních vod
CO TO JE SEPTIK?

Tříkomorový septik je typ nádrže sloužící pro první stupeň přečištění odpadní vody. Funguje na základě přečištění, kdy odpadní voda postupně přetéká po směru tří komor, kde se postupně usazují pevné části kalu. Po dosažení hladiny komory přepadu, začne se odpadní voda přelévat do další komory, kde již dochází k sedimentaci většiny kalu. Jak se kal postupně v komorách usazuje, dochází tak k přečištění. Sediment v septiku je pak za pomoci bakterií a enzymů rozkládán na jednodušší látky. Část kalu tak odtéká pryč a část je potřeba z nádrže vývézt fekálním vozem. Plastové septiky se používají u chalup, rodinných domů, komerčních budov a dalších nemovitostí. Bývají doplňovány zemními pískovými filtry.

Výhody:

 • kal usazený v septiku je potřeba vyvézt maximálně 1x ročně
 • není potřeba přívod elektřiny ani pravidelný přísun odpadních vod, díky tomu je kombinace septik + zemní filtr ideální i pro nepravidelně obývané objekty
CO JE ODLUČOVAČ TUKŮ?

Odlučovač tuků, lidově pojmenovaný jako lapák tuků, plní funkci odlučování živočišných a rostlinných tuků a olejů z odpadních vod. Zařazují se jako čistící nádrže před malé čistírny odpadních vod nebo před zaústěním do kanalizace.

Výhody:

 • Vyznačují se dlouhou životností, odolností materiálu a nízkou hmotností
 • Odlučovače tuků jsou univerzální,  s životnostní mnoha let a minimálními nároky na obsluhu
K ČEMU SLOUŽÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU?

Nádrž na dešťovou vodu je vhodná pro uchování vody, využitelné pro splachování WC, zalévání, uklízení praní nebo po další úpravě i ke sprchování. Tyto nádrže jsou skryté v zemi, díky tomu se těší oblibě jak z estetického hlediska, tak i pro jejich praktičnost. Velkou výhodou oproti nadzemním nádržím je možnost dlouhodobého skladování vody, protože díky uskladnění pod zemí není voda vystavena přímému slunečnímu záření.

Na pořízení retenčních nádrží přispívá stát dotacemi. Jak vysokou dotaci, na jaké využití a postup potřebný pro získání naleznete v tomto přehledu o dotaci Dešťovka.

Výhody:

 • Využití retenční nádrže pomáhá s úsporným nakládáním s vodou a šetří finance, oproti vodě z vodovodního řádu.
 • Užitková voda z nádrže je vhodná pro individuální využití na zahradě i uvnitř domu.
CO JE NÁDRŽ Z ATESTOVANÉHO MATERIÁLU?

Nádrž z atestovaného materiálu slouží k uchování pitné vody pro místa, kde je akumulace pitné vody z technických důvodů nemožná. Plastové nádrže jsou díky použití tohoto materiálu certifikované pro uchování potravin a pitné vody.

Výhody:

 • Voda je vhodná k pití i k jiným potřebám např. sprchování, mytí nádobí
 • Šetří finance a nároky na údržbu jsou minimální
CO JE VSAKOVACÍ JÍMKA?

Vsakovací jímka je nádrž určená k vsakování vyčištěných odpadních vod nebo dešťových vod na pozemku. Vsakovací jímka se instaluje do země a vyčištěné odpadní nebo dešťové vody jsou do ní přiváděny spádem. Konstrukce vsakovací jímky s perforací ve spodní části zajišťuje potřebnou kapacitu vsakování a dostatečný prostor k uchovávání vody.

Výhody:

 • Montáž vsakovací jímky je snadná, díky nízké hmotnosti je možná instalace svépomocí
 • Nároky na obsluhu a finanční náklady na údržbu jsou minimální

Jaký polypropylen využíváme?

Prémiový  plast první jakosti označovaný jako polypropylen s označením PP-C šedé barvy je aktuálně nejkvalitnější řešení materiálu pro nádrže do země. Díky 100% obsahu granulátu polypropylen poskytuje spolehlivou chemickou a mechanickou odolnost i za velmi nízkých teplot. Materiál je garantovaným standardem kvality při výrobě plastových septiků, jímek, nádrží, ale i bazénů a dalších nádrží do země. Desky jsou 100% svařitelné a disponují nejvyšším možným statickým zatížením. Pouze tento materiál má vlastnosti pro získání certifikátu garance kvality.

Vlastnosti:

 • Odolnost materiálu od -35 až 90 °C
 • Vysoká pevnost
 • Vysoká odolnost vůči chemikáliím a korozi
 • Vysoká chemická odolnost
 • Odolnost vůči UV záření

V případě jakýchkoliv dotazů o výběru vhodné nádrže, jejím materiálu nebo realizaci nás neváhejte kontaktovat.

Vyberte si z našeho výběru nádrží na vodu do země